06 21264289
Ma-Vr 09:00 - 17:30 uur

Mutatie renovatie info

Mutatie renovatie info

Platform-X organiseert de volledige renovatie bij mutatie. Onderscheidend ten opzichte van de reguliere concepten wordt dit traject bekeken vanuit de behoefte van de corporatie. Vanuit het strategisch voorraadbeleid of de aanwezige portfolio strategie wordt de volledige renovatie bij mutatie in gang gezet. Dit kan zijn een verbetering naar label C conform het gemeentelijk convenant of afspraken met andere partijen in dezelfde regio of een volledige renovatie tot energie neutraal.

Welke renovatie het best past is per corporatie / gebied/ doelgroep dus verschillend.

Ook een 0 - op de meterrenovatie behoort dus tot de mogelijkheden.

Nul op de Meter hield de gemoederen flink bezig in 2016 en in 2017 zal dat niet anders zijn. Er zijn voor- en tegenstanders en ondertussen ontstaan er steeds meer varianten en afgeleiden. Naast de all-electric variant ontstaat in de EPV-wetgeving ruimte voor het behouden van de gasaansluiting (onder zeer strikte voorwaarden!), aansluiting op warmtenetten en een NoM-ready aanpak waarbij woningen in stappen naar het niveau van Nul op de Meter worden verduurzaamd. Het gevolg van deze divergentie van Nul op de Meter is dat het voor steeds meer partijen in de markt interessant wordt om zich erin te verdiepen en hierop in te zetten. Met een flinke besparingsdoelstelling voor 2020 en een zeer ambitieuze stip op de horizon in 2050 zullen opdrachtgevers meer en meer gaan vragen om NoM(-ready) oplossingen. Blijft u vooral argumenten verzinnen waarom Nul op de Meter niet zal werken, of springt u vol overtuiging in dit marktsegment?

Begane grondvloer vaak obstakel voor NOM

Hoogwaardige isolatie van begane grondvloeren is vereist om energieneutraliteit volgens de EPV ofwel NOM te halen. Er verdwijnt nu eenmaal veel warmte door die vloer. Maar vaak is naïsoleren lastig. Niet zozeer omdat een bereikbaar kruipluik ontbreekt. Grote aantallen sociale huurwoningen beschikken niet eens over een kruipruimte. De hele vloer eruit? Hoe realistisch is dat in bewoonde situaties?

‘Vloeren op zand’

Tot 1983 ontbrak bij nieuwe sociale huurwoningen elke vorm van isolatie onder de begane grondvloer. Zo’n 60% van de sociale voorraad. Geen knelpunt als er een kruipruimte met een redelijke hoogte is. Als het kruipluik ontbreekt of niet bereikbaar is zijn er alternatieven. Zoals het van buitenaf volblazen van de kruipruimte. Of -energetisch beter- een sparing van buitenaf of via  een andere wel bereikbare kruipruimte de bestaande vloer aan de onderzijde isoleren. Echt problematisch zijn ‘vloeren op zand’ en dus helemaal geen kruipruimte. Isoleren aan de bovenzijde is om praktische redenen meestal ondenkbaar. Daarbij zouden binnenwanden bovendien tot extreem kritische koudebruggen transformeren. Kortom complete vervanging van de begane grondvloer. Op hoofdlijnen drie systemen (meer informatie):

  1. Liggers en broodjes
  2. Casettevloersystemen
  3. Schuimbeton

Leergeld

Vervanging van de begane grondvloer in bewoonde woningen is een zeer ingrijpende maatregel. Maar wel nodig bij naar NOM te renoveren woningen met nu nog ongeïsoleerde 'vloeren op zand'. De overlast voor bewoners is enorm. Tips:

  • Soms is het beter vloervervanging als keuze binnen een totaalplan op te nemen. Plus de eventuele  opschorting tot een mutatie
  • Schuimbeton is in het nadeel als het om snelheid gaat. Een uitgekiende strategie met droge systemen is in het voordeel als het om snelheid gaat en de kruipruimte bereikbaar moet blijven
  • Let bij droge systemen erop dat opgaand metselwerk in een flinke koudebrug verandert. Isoleer deze in de kruipruimte
  • Doe in alle gevallen een pilot in een lege woning, zodat bewoners geen leergeld betalen. Maak een gedetailleerd draaiboek gericht op snelheid en overlastbeperking. Maximaal enkele werkdagen. Denk na over huisraad, inbraakveiligheid en tijdelijke verblijf elders van bewoners
  • Zorg voor een perfecte isolatiewaarde met als absoluut minimum de nieuwbouweis van Rc 3,5
  • Onderzoek meteen de relatie tussen de vloervervanging en de huidige of toekomstige duurzame installaties. Denk aan vloerverwarming en eventueel koeling