06 21264289
Ma-Vr 09:00 - 17:30 uur

Mutatierenovatiewoning

Mutatierenovatiewoning

Platform-X organiseert de volledige renovatie bij mutatie. Onderscheidend ten opzichte van de reguliere concepten wordt dit traject bekeken vanuit de behoefte van de corporatie. Tevens worden prijzen geruime tijd voordat mutatie plaatsvindt overleg. Vanuit het strategisch voorraadbeleid of de aanwezige portfolio strategie kan de volledige renovatie bij mutatie dan in gang gezet worden. Dit kan zijn een verbetering naar label C conform het gemeentelijk convenant of afspraken met andere partijen in dezelfde regio of een volledige renovatie tot energie neutraal. Welke renovatie het best past is per corporatie / gebied/ doelgroep dus verschillend. Platform-X inventariseert op basis van de aangeleverde gegevens de juistheid van het bestaande label in relatie tot de WWS punten. Vervolgens wordt er door middel van diverse berekeningsprogramma’s en op basis van jarenlange ervaring en expertise gekeken naar de meest efficiënte renovatiemogelijkheden. Eventueel kunnen op basis van aangeleverde onderleggers van de corporaties de gegevens verwekt worden in standaard bisluitstukken van de corporatie. Daarmee voorkomen we veel dubbel werk en kunnen stukken rechstreeks ter besluitvorming worden ingebracht. Alle onderdelen die voor besluitvorming van de corporatie van belang zijn worden hier dan in meegenomen; denk aan WWS punten, Investeringsbedrag , Onderhoud, Planning etc.

Kortom; staat uw corporatie net als vele andere corporaties voor de uitdaging om woningen van label D naar A+ te verduurzamen, bel ons vrijblijvend, of stuur uw gegevens van de woning via het contactformulier en wij nemen met u contact op.