06 21264289
Ma-Vr 09:00 - 17:30 uur

Label renovatie B – energie neutraal

Van label B naar een NOM / energie neutrale woning.

Ook een renovatie tot energie neutrale woning behoort tot de mogelijkheden.

Energie neutraal hield de gemoederen flink bezig in 2016 en in 2017 zal dat niet anders zijn. Er zijn voor- en tegenstanders en ondertussen ontstaan er steeds meer varianten en afgeleiden. Naast de all-electric variant ontstaat in de EPV-wetgeving ruimte voor het behouden van de gasaansluiting (onder zeer strikte voorwaarden!), aansluiting op warmtenetten en een NoM-ready aanpak waarbij woningen in stappen naar het niveau van Nul op de Meter worden verduurzaamd. Het gevolg van deze divergentie van Nul op de Meter is dat het voor steeds meer partijen in de markt interessant wordt om zich erin te verdiepen en hierop in te zetten. Met een flinke besparingsdoelstelling voor 2020 en een zeer ambitieuze stip op de horizon in 2050 zullen opdrachtgevers meer en meer gaan vragen om NoM(-ready) oplossingen.

Mutatierenovatie met Platform-X biedt hier dus uitkomst.

Platform-X inventariseert op basis van de aangeleverde gegevens de juistheid van het bestaande label in relatie tot de WWS punten. Vervolgens wordt er door middel van diverse berekeningsprogramma’s en op basis van jarenlange ervaring en expertise gekeken naar de meest efficiënte renovatiemogelijkheden. Eventueel kunnen op basis van aangeleverde onderleggers van de corporaties de gegevens verwekt worden in standaard besluitstukken van de corporatie. Daarmee voorkomen we veel dubbel werk en kunnen stukken rechtstreeks ter besluitvorming worden ingebracht. Alle onderdelen die voor besluitvorming van de corporatie van belang zijn worden hier dan in meegenomen; denk aan WWS punten, Investeringsbedrag , Onderhoud, Planning etc.

Kortom; staat uw corporatie net als vele andere corporaties voor de uitdaging om woningen van label B naar energie neutraal te verduurzamen, neem vrijblijvend even met ons contact op, of stuur uw gegevens van de woning via het contactformulier en wij nemen met u contact op.

Met vriendelijke groet,

Platform-X